กลุ่มอาชีพตำบลบ้านขล้อ สานตะกร้า

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน ทำให้เกิดรายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและยังใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ (เพิ่มเติม…)

Continue Readingกลุ่มอาชีพตำบลบ้านขล้อ สานตะกร้า