ข่าวประชาสัมพันธ์ 289 results

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับบริการและประชาชน แสดงความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญผู้รับบริการและประชาชน แสดงความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ต่อร่าง...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านขล้อ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านขล้อ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  

ขอความร่วมมือ “หยุดเผา หยุดโลกร้อน ลด PM2.5“

ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ  

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขล้อ ITA สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564

อบต.บ้านขล้อ ขอประชาสัมพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอ...

ขอเชิญประชาชน ร่วมออกกำลังกาย

ขอเชิญประชาชนออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส  ช่วงเย็น มาออกกำลังกายด้วยกันได้ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา ...

อบต.บ้านขล้อ ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย วันที่ 4 มีนาคม 2564  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งผ่อนคลายให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเหมาะสม และความพร้อม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งผ่อนคลายให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและความพร้อม เช่น ...

ขอเชิญประชาชนแจ้งเหตุ เวลาเกิด/พบเหตุสาธารณภัย ใช้แจ้งเหตุได้ทันทีผ่านไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบออนไลน์ ++ปภ.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุ เวลาเกิด/พบเหตุสาธารณภัย ใช้แจ้งเหตุ ...

แนวทางปฏิบัติในการใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางปฏิบัติในการใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดปริมาณการเกิดน้ำเสียและสถานก...

ตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 ผู้ซื้อควรปฏิบัติดังนี้

ตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 ผู้ซื้อ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้     ขอบคุณ:  สสส. (สำนักงานกองทุนสนับส...