ข่าวประชาสัมพันธ์ 91 results

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคหลอด ทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคหลอด ทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียง บริจาคได้ที่สำนัก...

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ***กรมกิจการเด็ก โทรศัพท์ 035-335857 ***พัฒนาสังคมและความ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสมทบทุนทอดกฐินรีไซเคิล

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสมทบทุนทอดกฐินรีไซเคิล  เช่น ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษฯลฯ ส่งมอบได้ที่ห้องสำนักปลัด ...

ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล”

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล คาดว่าไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้ จะเบิกจ่ายใ...

อบต.บ้านขล้อ ได้ประสานกรมชลประทานในเขตพื้นที่ ้ให้นำเรือมาดำเนินการกำจัดและเก็บผักตบชวา

นายสายัณ โพธิ์แย้ม อบต.บ้านขล้อ ได้ประสานกับ กรมชลประทานในเขตพื้นที่ ้ให้นำเรือมาดำเนินการกำจัดและเก็บผ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง"

ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา

ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา ช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อชุมชนของเราจะได้สะอาด

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ความรู้การดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ความรู้การดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ร่วมกันปรุงเมน...