ข่าวประชาสัมพันธ์ 193 results

ข่าวประชาสัมพันธ์

เคร่งครัดเพื่อตัวเราเอง ยึดมาตรการหลักอย่างเคร่งครัด

เคร่งครัดเพื่อตัวเราเอง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการปลอดภัยห่างไกลจาก COVID - 19     กรมอนามัย

“ใส่ตู้ปันสุข” มาหยิบได้ มาใส่ได้

ขอบคุณไข่เป็ดจากนายวินัย แสงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ "ใส่ตู้ปันสุข" มาหยิบได้ มาใส่ได้ ...

ขอขอบคุณ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด สนับสนุน เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

ขอขอบคุณ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด สนับสนุน เมล็ดพันธุ์ผักสว...

ขอขอบคุณโครงการจาก บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด สนับสนุน “ตู้ปันสุข” ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน

ขอขอบคุณโครงการดีๆจาก บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด สนับสนุน ...

ขอบคุณของใส่ใน “ตู้ปันสุข”

ขอบคุณของใส่ใน "ตู้ปันสุข" คุณอรุณี สุขมะโน พร้อมด้วยลูกสาวมามอบให้  

การรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2563  

ตู้ปันสุข แบ่งปันสุข สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด 19 ขอเชิญมาหยิบได้

ตู้ปันสุข แบ่งปันสุข สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด 19 มาหยิบได้  

นายวินัย แสงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ มอบข้าวสาร 1 ถังพร้อมเงินสด 1,000 บาท ซื้อของใส่ตู้ปันสุข

ขอบคุณ นายวินัย แสงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ มอบข้าวสาร 1 ถังพร้อมเงินสด 1,000 บาท ซื้อของใส่ต...

“ตู้ปันสุข” เชิญหยิบฟรี แต่พอดี เพื่อแบ่งปันให้คนอื่นต่อ ถ้าท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ ตั้งจุดบริจาคของอุปโภคบริโภค “ต...