ข่าวประชาสัมพันธ์ 318 results

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่สุพีชา สมญาณ ผู้ช่วยสำรวย ญาณพืช และผู้ช่วยศศิวิมล ครองหิรัญ ที่มามอบชุด PPE เพื่อใช้ป้องกันโรคระหว่างปฏิบัติงาน

นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่สุพีชา สมญาณ ผู้ช่วยสำรวย ญาณพืช และผู้ช่วยศศิวิมล ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง สำรวจข้อมูลประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

**ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง สำรวจข้อมูลประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ** ตามที่ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวันโขดเขมารามฯ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียนวันโขดเขมารามฯ

ขอขอบคุณโรงสีบ้านขล้อ ได้มอบถุงยังชีพให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอขอบคุณ โรงสีบ้านขล้อเป็นอย่างยิ่ง ที่รักและห่วงใยพี่น้องทั้ง 3 ตำบล ได้...