ข่าวประชาสัมพันธ์ 219 results

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย

กลุ่มรักษ์สุขภาพ  ขอเชิญร่วมออกกำลังกายในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น.  

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน  

คลังเปิดปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2563 

คลังเปิดปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2563 . เดือน ก.ค.63 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วั...

ประชาสัมพันธ์ สำหรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / คนพิการ / เบี้ยอื่นๆ

ธนาคาร ธกส. ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / คนพิการ / เบี้ยอื่นๆ  

รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  

ลูกฟุตบอลสำหรับกิจกรรม “กีฬาต้านยาเสพติด” ของ อบต.บ้านขล้อ

ลูกฟุตบอล สำหรับกิจกรรม “กีฬาต้านยาเสพติด”  ของ อบต.บ้านขล้อ ที่ได้รับการสนับสนุน จาก สจ.กิติศักดิ์ สุขเจ...

จดหมายข่าวปี พ.ศ. 2561

เดือนตุลาคม (October) เดือนพฤศจิกายน (November) เดือนธันวาคม (December)

จดหมายข่าวปี พ.ศ. 2562

เดือนมกราคม (January) เดือนกุมภาพันธ์ (February) เดือนมีนาคม (March) เดือนเมษายน (April) เดือนพฤษภาคม (May) เดือนมิถุนายน (June) เดือน...

จดหมายข่าวปี พ.ศ. 2563

เดือนมกราคม (January) เดือนกุมภาพันธ์ (February) เดือนมีนาคม (March) เดือนเมษายน (April) เดือนพฤษภาคม (May) เดือนมิถุนายน (June) เดือน...