ผลงานและกิจกรรม 262 results

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ

ซ่อมไฟทางหมู่ 1 ตาลเอนและหมู่ 2 ตาลเอน

ซ่อมไฟทางหมู่ 1 ตาลเอนและหมู่ 2 ตาลเอน โดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกอบต. บ้านขล้อ  

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

วันนี้นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณ...

อบต. บ้านขล้อ ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย community isolation สำหรับรองรับผู้ป่วย Covid-19 จำนวน 2 จุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต. บ้านขล้อ ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย community isolation สำ...

ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองและการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อเข้าร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบ้านขล้อ บางเพลิง และตาลเอน นำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ...

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หมู่ 1 -3 ตำบลตาลเอน เพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อบต.บ้านขล้อ นำโดย นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ ได้มอบหมายให้ทีมงาน จนท.สำนักปลัด และ จนท.ป้องกัน ...

กิจกรรมถนนสวย ชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจรไป-มาบริเวณไหล่ทาง ตั้งแต่แยกปากทางเข้าตำบลตาลเอน-บ้านขล้อ

กิจกรรมถนนสวย ชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจรไป-มา วันนี้ นายสายันต์ โพธิ...

กิจกรรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วยท่านปลัด อบต.บ้านขล้อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการดำเนิ...