ผลงานและกิจกรรม 267 results

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ

เนิน​การ​กำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานหน้าวัดโขดเขมาราม

วันอังคารที่​ 18​ มกราคม​ 2565​ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ​ โดย​กา​รนำของ ร้อยตำรวจโทไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก...

มอบข้าวสาร 15 ก.ก. พร้อมน้ำดื่ม 1 แพค เพื่อช่วยเหลือประชาชน(ครัวเรือน)ที่ประสบความเดือนร้อนจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ และประชาชนชาวตำบลบ้านขล้อ, ตำบลตาลเอน และตำบลบางเพลิง ขอขอบคุณท่านสมทรง ...

อบต. บ้านคล้อ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ พร้อมด้วยพนักงาน มอบถุงยังชี...

3 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. โดยประมาณ ทีมงาน ป้องกันฯ อบต.บ้านขล้อ และทีมงาน ผู้ใหญ่ปู ช่วยกันตัดต้นไม้โค่นล้มกีดขวางการจราจร

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. โดยประมาณ ทีมงาน ป้องกันฯ อบต.บ้านขล้อ และทีมงาน ผู้ใหญ่ปู ช่วยกันตัดต้นไม้โค่นล...

ซ่อมไฟทางหมู่ 1 ตาลเอนและหมู่ 2 ตาลเอน

ซ่อมไฟทางหมู่ 1 ตาลเอนและหมู่ 2 ตาลเอน โดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกอบต. บ้านขล้อ  

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

วันนี้นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณ...

อบต. บ้านขล้อ ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย community isolation สำหรับรองรับผู้ป่วย Covid-19 จำนวน 2 จุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต. บ้านขล้อ ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย community isolation สำ...

ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองและการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อเข้าร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบ้านขล้อ บางเพลิง และตาลเอน นำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ...