ผลงานและกิจกรรม 171 results

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ

อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับ รพสต.บ้านขล้อ เข้าฉีดพ่นควันไล่ยุง

อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับ รพสต.บ้านขล้อ เข้าฉีดพ่นควันไล่ยุง หมู่ที่ 1 ต.บ้านขล้อ เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือ...

กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาด “หน้าบ้าน น่ามอง” ของ อบต.บ้านขล้อ

กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ของ อบต.บ้านขล้อ นำทีมโดยนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม มอบหมายให้เจ...

ภารกิจรักษาความสะอาด “ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง”

ภารกิจรักษาความสะอาด "ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง" วันที่ 25 กันยายน 2562 นายกสายัณ โพธิ์แย้ม อบต.บ้านขล้อ ได้ม...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ แสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ แสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาพัฒนา อบต.บ้านขล้อ น่าอยู่”

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.38 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม โดย นายเดชาธร เช...

อบต.บ้านขล้อ ติดตามความก้าวหน้าหลังสอนพับใบเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ติดตามหลังสอนพับใบเตย ผู้เรียนสามารถนำไปพับใช้เองที่บ้าน ลดต้นทุนค่าใ...

กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย วันละนิด จิตแจ่มใส”

ขยับกาย วันละนิด จิตแจ่มใส พบกันทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ ลานด้านหลัง อบต. ออกกำลังกายเพื่อสุข...

โครงการ “รักสุขภาพและอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ” จัดเพื่อชมรมรักสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

โครงการ “รักสุขภาพและอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ” จัดเพื่อชมรมรักสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ออก...