ผลงานและกิจกรรม 182 results

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ

โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต. และกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ตำบล บริเวณหน้าที่ทำการ อบต. กับกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร   ...

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ” จิตอาสาพัฒนา อบต.บ้านขล้อ น่าอยู่”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม โดยนายอำเภอบางปะหัน (นายเดชาธร เชาว์เลขา) ...

กิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านให้น่ามอง อบต.บ้านขล้อ บริเวณถนนหมู่ 3 บ้านโคกกะยอ

กิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านให้น่ามอง  อบต.บ้านขล้อ นำโดยท่านยกสายันต์ โพธิ์แย้ม พร้อมด้...

“ชุมชนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง” พื้นที่หมู่ 3 บ้านโคกกะยอ-หน้าวัดโขดฯ หมู่ 2 ตำบลบ้านขล้อ

"ชุมชนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง" อบต.บ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒  

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น อบต.บ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม พร้อมด้วย จนท. อบต. จิตอาสา ร่วมกิจกรร...

รถดับเพลิงจาก อบต.ตานิม ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ที่ ม.2 ตำบลบ้านขล้อ

รถดับเพลิงจาก อบต.ตานิม ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ที่ ม.2 ตำบลบ้านขล้อ นำทีมเข้าช่วยเหลือโดยนายกสายัน โพธิ์แย...

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสายัญ โพธิ์แย้ม พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล อบต.บ้านขล้อ ได้เข้าร่วมพิธีทำ...

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน

กิจกรรมภาคเช้า วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสายัญ โพธิ์แย้ม พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล อบต.บ้านขล้อ ได้...