ผลงานและกิจกรรม 223 results

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ

การคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลุ่มรักษ์สุขภาพส่งเสริมให้คัดแยกขยะในครัวเรือน

การคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลุ่มรักษ์สุขภาพส่งเสริมให้คัดแยกขยะในครัวเรือน - แยกเศษอาหาร เพื่อใส่ในถังขยะเ...

ส่งมอบของเสียอันตรายจากชุมชน ครั้งที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ส่งมอบของเสียอันตรายจากชุมชน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ร...

โครงการอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพและสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพและสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดโดยองค์การบริหา...

ร่วมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตำบลตาลเอน

อบต.บ้านขล้อ นำโดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ ขอขอบคุณ บริษัทเบทเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บร...

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  

ผักสวนครัว รั้วกินได้ ติดตามดูพืชผักที่ได้ปลูกไว้ รอเติบโตและเก็บผลผลิต

ผักสวนครัว รั้วกินได้ ติดตามดูพืชผัก ที่ได้ปลูกกัน เติบโต ใกล้ได้เก็บผลผลิตแล้ว  ครัวเรือนไหน ปลูกแล้ว ...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากา...

“ผักสวนครัว รั้วกินได้” ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัว

“ผักสวนครัว รั้วกินได้”   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร...