ผลงานและกิจกรรม 185 results

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่สนับสนุนของรางวัล ของเล่น และอาหารเครื่อง...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ บางปะหัน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ บางปะหัน ต &...

“ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาหน้าดิน ในวันดินโลก”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาหน้าดิน ในวันดินโลก"     ...

โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต. และกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ตำบล บริเวณหน้าที่ทำการ อบต. กับกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร   ...

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ” จิตอาสาพัฒนา อบต.บ้านขล้อ น่าอยู่”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม โดยนายอำเภอบางปะหัน (นายเดชาธร เชาว์เลขา) ...

กิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านให้น่ามอง อบต.บ้านขล้อ บริเวณถนนหมู่ 3 บ้านโคกกะยอ

กิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านให้น่ามอง  อบต.บ้านขล้อ นำโดยท่านยกสายันต์ โพธิ์แย้ม พร้อมด้...

“ชุมชนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง” พื้นที่หมู่ 3 บ้านโคกกะยอ-หน้าวัดโขดฯ หมู่ 2 ตำบลบ้านขล้อ

"ชุมชนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง" อบต.บ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒  

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น อบต.บ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม พร้อมด้วย จนท. อบต. จิตอาสา ร่วมกิจกรร...