สถานีท่องเที่ยว 1 result

วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน

วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ...