day : 23/08/2021 2 results

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

วันนี้นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณ...

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่สุพีชา สมญาณ ผู้ช่วยสำรวย ญาณพืช และผู้ช่วยศศิวิมล ครองหิรัญ ที่มามอบชุด PPE เพื่อใช้ป้องกันโรคระหว่างปฏิบัติงาน

นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่สุพีชา สมญาณ ผู้ช่วยสำรวย ญาณพืช และผู้ช่วยศศิวิมล ...