year : 2021 104 results

มอบข้าวสาร 15 ก.ก. พร้อมน้ำดื่ม 1 แพค เพื่อช่วยเหลือประชาชน(ครัวเรือน)ที่ประสบความเดือนร้อนจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ และประชาชนชาวตำบลบ้านขล้อ, ตำบลตาลเอน และตำบลบางเพลิง ขอขอบคุณท่านสมทรง ...

10 พฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

10 พฤติกรรมเหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่เราคุ้นชิน เเละปฏิบัติกันอย่างเป็นปกติในชีวิตประจำวัน เเต่ท่ามกลางสถา...

ประกาศชื่อผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (หน้าอาคาร อบต.บ้านขล้อ)

ประกาศชื่อผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (หน้าอาคาร อบต.บ้านขล้อ) 1.เขตเลือกตั้งที่ 1 ม.1 ต.บ...

เลือกตั้งเป็นหน้าที่….เลือกคนดีมาทำหน้าที่แทนท่าน

เลือกตั้งเป็นหน้าที่....เลือกคนดีมาทำหน้าที่แทนท่าน.... วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส...

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนาย อบต.

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนาย อบต. สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ อบต. บอ...

อบต. บ้านคล้อ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ พร้อมด้วยพนักงาน มอบถุงยังชี...

ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบ...