day : 13/11/2019 3 results

ขอเชิญร่วมบริจาคหลอด เพื่อทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียง

กิจกรรม บริจาคหลอด ทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียง ***ใช้ - เก็บ - ล้าง - ตากแห้ง*** ลด! ขยะพลาสติก จัดส่งหลอดที่รับบริจ...

ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตตำบลบางเพลิง, ตำบลตาลเอน และตำบลบ้านขล้อ ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเข...