day : 10/10/2019 3 results

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคหลอด ทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคหลอด ทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียง บริจาคได้ที่สำนัก...

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ***กรมกิจการเด็ก โทรศัพท์ 035-335857 ***พัฒนาสังคมและความ...

อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับ รพสต.บ้านขล้อ เข้าฉีดพ่นควันไล่ยุง

อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับ รพสต.บ้านขล้อ เข้าฉีดพ่นควันไล่ยุง หมู่ที่ 1 ต.บ้านขล้อ เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือ...