day : 23/08/2019 2 results

ขอเชิญเที่ยวงาน โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร “ตลาดบ้านเขียว” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ขอเชิญเที่ยวงาน โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น ณ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จัดโครงการฝึกอาชีพ (ยาดมสมุนไพร และ ชานมไข่มุก)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จะจัดโครงการฝึกอาชีพ (ยาดมสมุนไพร และ ชานมไข่มุก) ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.62 รับจำ...