year : 2019 167 results

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคหลอด ทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคหลอด ทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียง บริจาคได้ที่สำนัก...

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ***กรมกิจการเด็ก โทรศัพท์ 035-335857 ***พัฒนาสังคมและความ...

อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับ รพสต.บ้านขล้อ เข้าฉีดพ่นควันไล่ยุง

อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับ รพสต.บ้านขล้อ เข้าฉีดพ่นควันไล่ยุง หมู่ที่ 1 ต.บ้านขล้อ เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสมทบทุนทอดกฐินรีไซเคิล

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสมทบทุนทอดกฐินรีไซเคิล  เช่น ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษฯลฯ ส่งมอบได้ที่ห้องสำนักปลัด ...

ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล”

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล คาดว่าไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้ จะเบิกจ่ายใ...

กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาด “หน้าบ้าน น่ามอง” ของ อบต.บ้านขล้อ

กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ของ อบต.บ้านขล้อ นำทีมโดยนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม มอบหมายให้เจ...

ภารกิจรักษาความสะอาด “ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง”

ภารกิจรักษาความสะอาด "ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง" วันที่ 25 กันยายน 2562 นายกสายัณ โพธิ์แย้ม อบต.บ้านขล้อ ได้ม...

อบต.บ้านขล้อ ได้ประสานกรมชลประทานในเขตพื้นที่ ้ให้นำเรือมาดำเนินการกำจัดและเก็บผักตบชวา

นายสายัณ โพธิ์แย้ม อบต.บ้านขล้อ ได้ประสานกับ กรมชลประทานในเขตพื้นที่ ้ให้นำเรือมาดำเนินการกำจัดและเก็บผ...