day : 24/08/2016 20 results

งานส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ การทำกะหรี่พัฟ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ การทำกะหรี่พัฟ กุ้ยช่าย ปากหม้อ ซาลาเปา ฯลฯ วันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ นายก อบต.ร่วมกับสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร อบต.ข้าราชการพ่อค้า ...

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ นายสายันต์  โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมสมาชิกสภา ...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อแจกรถสามล้อสำหรับผู้พิการในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสายันต์  โพธิ์แย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาช...

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ ครั้งที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบลบ้านขล้อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ ประสอบราคาจ้างเหมา ...

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางเพลิง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ ประสอบราคาจ้างเหมา ...