10 วิธีลดโลกร้อน ในชีวิตประจำวัน !

10 วิธีลดโลกร้อน ในชีวิตประจำวัน !
ทำได้ง่ายๆ พร้อมยังเป็นการช่วยคุณหยัดเงินในกระเป๋าและช่วยชาติประหยัดพลังงาน