เดือนมกราคม 2563 กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานโอนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ประชาสัมพันธุ์ เดือนมกราคม 2563 กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานโอนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ เองแล้ว. ดังนี้น อย่าลืมตรวจสอบบัญชีของท่านด้วย