อบต.บ้านขล้อ ได้ประสานกรมชลประทานในเขตพื้นที่ ้ให้นำเรือมาดำเนินการกำจัดและเก็บผักตบชวา

นายสายัณ โพธิ์แย้ม อบต.บ้านขล้อ ได้ประสานกับ กรมชลประทานในเขตพื้นที่ ้ให้นำเรือมาดำเนินการกำจัดและเก็บผักตบชวา บริเวณหน้าประตูน้ำบางกุ่ม หมู่ 4 พร้อมทั้งนำรถแม็คโคมาขุดลอกคลอง 4 ตั้งแต่หน้าโรงงานขวา 24 ถึงหมู่ 3 ตำบลบ้านขล้อ เพื่อให้น้ำไหลระบายสำหรับใช้ในการเกษตรได้ทั่วถึง