องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่สนับสนุนของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่บริจาค สนับสนุนของรางวัลและทุนการศึกษา อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อแจกให้กับเด็กๆ เยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการ อบต.บ้านขล้อ
ท่านใด ที่สนใจร่วมกิจกรรมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ให้กับเยาวชนในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต. ได้ทุกวัน