องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ รับบริจาคสนับสนุนของรางวัล, ทุนการศึกษา, อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อแจกให้กับเด็กๆ เยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ”

วันที่ 6 มกราคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การบริจาค สนับสนุนของรางวัล, สิ่งของ, ทุนการศึกษา, อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อแจกให้กับเด็กๆ เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการ อบต.บ้านขล้อ :
ท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ให้กับเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต. ได้ทุกวัน