องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จัดโครงการฝึกอาชีพ (ยาดมสมุนไพร และ ชานมไข่มุก)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จะจัดโครงการฝึกอาชีพ
(ยาดมสมุนไพร และ ชานมไข่มุก)
ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.62 รับจำนวน 30 คน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งชื่อได้ที่ สำนักปลัด

หรือ โทร 035-776356 หรือลงชื่อใต้โพสต์ https://www.facebook.com/kaekai.cyberink

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต