องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขตพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขตพื้นที่