ประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล”

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล คาดว่าไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้ จะเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ได้ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตั้งเเต่ ปี 2558 จนถึง 25 กันยายน 2562 ที่จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กฯ)

การรับเงิน
– งวดเดือนนี้จะได้รับตั้งเเต่ เดือนค้างจ่าย – ต.ค.62
– เดือนต่อๆไป รับเดือนละ600 จนเด็กถึง6ขวบ
– เป็นการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ยื่นไป

ช่องทางการติดต่อสอบถามว่าได้สิทธิ์หรือไม่
: สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-336551

ในกรณีที่สายไม่ว่าง ติดต่อได้ที่
02 651 6920
02 651 6902
02 651 6534
02 255 5850 -7 ต่อ 121 ,122 ,123 หรือ 147

(ทุกเบอร์ที่ติดต่อให้โทรในวัน เเละเวลาราชการ)