นายวินัย แสงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ มอบข้าวสาร 1 ถังพร้อมเงินสด 1,000 บาท ซื้อของใส่ตู้ปันสุข

ขอบคุณ นายวินัย แสงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ มอบข้าวสาร 1 ถังพร้อมเงินสด 1,000 บาท ซื้อของใส่ตู้ปันสุข