ขอเชิญเที่ยวงาน โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร “ตลาดบ้านเขียว” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ขอเชิญเที่ยวงาน โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น
ณ ตลาดบ้านเขียว  ติดถนน สาย 33 สายป่าโมก-บางปะหัน ตำบลบ้านม้า
อำเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ
ภายในงานพบกับ สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร ผักปลอดสารพิษ ผลิตภันท์แปรรุป ทางการเกษตร สินค้า โอท๊อป มหกรรมของดี จาก 6 อำเภอ อำเภอบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก อำเภอนครหลวง อำเภอผักไห่ เลือกช๊อปกันอย่างจุใจ กับสินค้าดีสินค้าไทยบ้านเรา 1 ปี มีครั้ง ห้ามพลาด