ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย

กลุ่มรักษ์สุขภาพ  ขอเชิญร่วมออกกำลังกายในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น.