ขอเชิญร่วมกิจกรรม ความรู้การดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ความรู้การดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ร่วมกันปรุงเมนูอาหารสุขภาพ และร่วมกันออกกำลังกาย
** ท่านใดสนใจลงชื่อใต้เพจ หรือ ตามที่แจ้งไว้ในภาพข่าวประชาสัมพันธ์**