ขอบคุณ บริษัทรีเวอคัพเวอรี่เฮ้าส์จำกัด , บริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด , ศูนย์พลังงานทดแทน บริษัทเบตเตอร์ เวลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มามอบสนับสนุนสำหรับใส่ตู้ปันสุข

ขอบคุณ บริษัทรีเวอคัพเวอรี่เฮ้าส์จำกัด , บริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด , ศูนย์พลังงานทดแทน บริษัทเบตเตอร์ เวลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มามอบสนับสนุนสำหรับใส่ตู้ปันสุข ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19