ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่สุพีชา สมญาณ ผู้ช่วยสำรวย ญาณพืช และผู้ช่วยศศิวิมล ครองหิรัญ ที่มามอบชุด PPE เพื่อใช้ป้องกันโรคระหว่างปฏิบัติงาน

นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่สุพีชา สมญาณ ผู้ช่วยสำรวย ญาณพืช และผู้ช่วยศศิวิมล ครองหิรัญ ที่มามอบชุด PPE เพื่อใช้ป้องกันโรคระหว่างปฏิบัติงาน และขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน