ข่าวสารจาก Facebook

วันอังคารที่ 6 ธ.ค. 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้ นายเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา รองนายก นายสุชาติ ขาวเหลือง สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ และทีมงานป้องกันสาธารณภัย อบต.บ้านขล้อ ช่วยกันซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ม.1 และ 3.ต.บางเพลิง ม.1 ต.บ้านขล้อ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค. 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ แจ่มสี นายเสรี กิ่งกาญจนวัฒ รองนายก นายเอกลักษณ์ นายฉลอง สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ ผญ.พันทิพา นายสมใจ กองแก้ว นายไพรัตน์ แพทย์สิทธิ์ และป้องกัน อบต.บ้านขล้อ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในคลองบ้านท้องคุ้ง ม.1และม. 2 ต.บ้านขล้อ เพื่อให้ประชาชนสัญจรทางน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันอังคารที่ 30 พ.ย. 2565 เวลาประมาณ 07.30 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับ นายธนาวุฒิ แจ่มสี นายเสรี กิ่งกาญจนวัฒ รองนายก อบต.บ้านขล้อ นายอนุกูล ประธานสภา นายธานี รองประธานสภา นางสาวสุดใจ สุขสิงห์ เลขานายก อบต.บ้านขล้อ นายเทิดเกรียติ นายเอกลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ กำนันไพบูรณ์ ทับทิบทอง กำนันธนรัช ทับทิบทอง ผญ.โอ๋ ผญ.พันทิพา ผช.อ๊อต ผอ.อรุณี และประชาชน ม.2 ต.บ้านขล้อ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระที่ศาลเจ้ากลางหมู่บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พ่อแม่พี่น้อง ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565 เวลาประมาณ 10.30 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้ ปลัดขวัญชัย นายธนาวุฒิ แจ่มสี นายเสรี กิ่งกาญจนวัฒนา รองนายก นายสุชาติ ขาวเหลือง สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ และช่างไฟฟ้า อบต.บ้านขล้อ ติดตั้งโคมไฟฟ้า ม. 3 ต.บางเพลิงเนื่องจากไฟฟ้าของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ดับหลายจุด เพื่อส่องสว่างให้ประชนสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนไฟฟ้าของ อบจ.ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ซ่อมแซมแล้วครับ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วย คุณสุดใจ สุขสิงห์เลขานายก ร่วมกับคุณครูและผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านขล้อ เลี้ยงอาหารและขนมเค็กแก่เด็กๆๆๆ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ แจ่มสี นายเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา รองนายก อบต.บ้านขล้อ นายธานี สำรวล รองประธานสภา อบต.บ้านขล้อ นางสาวสุดใจ สุขสิงห์ เลขานายก อบต.บ้านขล้อ นายเอกลักษณ์ นายธานี นายสุรินทร์ นายปรีดี นายเทิดเกรียติ สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ ท่านเบญจพล ผอ.ชมรมผู้สูงวัย ต.ตาลเอน ฝ่ายปกครองต.ตาลเอน ประชาชน ต.ตาลเอนร่วมกันซ่อมแซมศาลาพักร้อน ทางเข้ารีสอร์ทตาลเอน เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้เหมือนเดิม ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วย นายขวัญชัย ปลัด อบต.บ้านขล้อ นายธนาวุฒิ แจ่มสี นายเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา รองนายก อบต.บ้านขล้อ นายอนุกุล ชลูดดง ประธานสภา อบต.บ้านขล้อ นายธานี สำรวล รองประธานสภา อบต.บ้านขล้อ นางสาวสุดใจ สุขสิงห์ เลขานายก อบต.บ้านขล้อ นายเอกลักษณ์ นายธานี นายปรีดี นายเทิดเกรียติ สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อร่วมกันแจกถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ป่วยติดเตียงทั้ง 3 ตำบล เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อม นายธนาวุฒิ แจ่มสี , นายเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา รองนายก อบต.บ้านขล้อ นายธานี สำรวล รองประธาน อบต.บ้านขล้อ นางสาวสุดใจ สุขสิงห์ เลขานายก อบต.บ้านขล้อ นายเอกลักษณ์ นายธานี นายปรีดี นายเทิดเกรียติ สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ นักพัฒนาชุมชน ป้องกันสาธารณภัย กนอ.นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง การไฟฟ้า บริษัทนิโต๊ะ ร่วมกันแจกถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ป่วยติดเตียงทั้ง 3 ตำบล เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ แจ่มสี รองนายก นายเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา รองนายก นายธานี สำรวล รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.ธานี ศิริมงคง สมาชิกสภา อบต เอกลักษณ์ และ ปภ.อบต.บ้านขล้อ จนท.เก็บขยะมูลฝอย ร่วมกันทำความสะอาดสุขาเคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายมาเก็บรักษา งานบริการประชาชนช่วงน้ำท่วมขังทั้ง 3 ตำบล เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2565 เวลา 09.30 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ แจ่มสี รองนายก สมาชิกสภา อบต.ธานี ศืรืมงคล สมาชิกสภา อบต.เอกลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.กิตติศักดิ์ ฝ่ายป้องกัน และฝ่ายปกครองใช้รถกระเช้าไฟฟ้าได้รับการอนุเคราะห์จาก อบต.เสาธง ตัดต้นไม้ใหญ่ที่พาดสายไฟ ม.2 ต.บางเพลิง และดึงเสาไฟฟ้าที่เอนล้ม ทับกอไผ่ ม.2 ต.ตาลเอน เรียบร้อยแล้ว ... See MoreSee Less
View on Facebook