previous arrow
next arrow
Slider

สิงหาคม 21, 2019

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม "โรคมือปากเท้า" ในเด็ก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อบต.บ้านขล้อ ได้จัดกิจกรรมโครงการเฝ้า...
สิงหาคม 21, 2019

โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพร่างกาย และเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อบต.บ้านขล้อ โดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์...

130978
Total Users : 978
Total views : 2002

แผนยุทธศาสตร์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA