ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม ปลูกต้นไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ …

Continue Readingขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม ปลูกต้นไม้

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด”

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบา…

Continue Readingโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด”

หัวข้อ “โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขล้อ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566

Continue Readingหัวข้อ “โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขล้อ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจั…

Continue Readingการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริ…

Continue Readingการลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

แบบบัญชีดาวน์โหลด

Continue Readingแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อต้องเสียภาษีป้าย

Continue Readingให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อต้องเสียภาษีป้าย

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาดำเนินการ ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง

Continue Readingประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาดำเนินการ ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง