มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Continue Readingมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

คู่มือมาตรฐานการบริการและการบริการสาธารณะขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า ม…

Continue Readingคู่มือมาตรฐานการบริการและการบริการสาธารณะขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น