ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อต้องเสียภาษีป้าย

Continue Readingให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อต้องเสียภาษีป้าย

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาดำเนินการ ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง

Continue Readingประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาดำเนินการ ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี พ.ศ.2565

Continue Readingประชาสัมพันธ์โครงการบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี พ.ศ.2565