ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของร…

Continue Readingประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเอ…

Continue Readingช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพย…

Continue Readingรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่อง การนำผลการประเมิ…

Continue Readingการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับห…

Continue Readingหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล