You are currently viewing โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ” กิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง” อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับ สนง.ประมงอำเภอบางปะหัน ณ บริเวณคลองกุ่ม ม.4 บ้านขล้อ และพื้นที่ตำบลตาลเอน ตำบลบางเพลิง

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ” กิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง” อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับ สนง.ประมงอำเภอบางปะหัน ณ บริเวณคลองกุ่ม ม.4 บ้านขล้อ และพื้นที่ตำบลตาลเอน ตำบลบางเพลิง

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม ได้จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน “กิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง” ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางปะหัน ณ บริเวณคลองกุ่ม ม.4 บ้านขล้อ และพื้นที่ตำบลตาลเอน ตำบลบางเพลิง โดยมีท่านนายอำเภอบางปะหัน (นายเดชาธร เชาว์เลขา)
มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการในพื้นที่ ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมปล่อยปลาในครั้งนี้