You are currently viewing โครงการโคกหนองนา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ร.9

โครงการโคกหนองนา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ร.9

ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายกอบต.บ้านขล้อ รองเสรี และอบต.เทอดเกียรติ ร่วมกับหมอเตือนใจ ทองคำสุก และประชาชน พร้อมเครือข่าย ม.2 ต.บางเพลิง ร่วมเปิดโครงการโคกหนองนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ร.9