You are currently viewing เปิดโครงการชุมชนยั่งยืนปลอดยาเสพติด

เปิดโครงการชุมชนยั่งยืนปลอดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บ้านขล้อ ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ฝ่ายปกครอง อสม. และประชาชน หมู่ที่ 1 ต.บ้านขล้อ ร่วมกันเปิดโครงการ “ชุมชนยั่งยืนปลอดยาเสพติด