You are currently viewing อบต. บ้านคล้อ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

อบต. บ้านคล้อ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ พร้อมด้วยพนักงาน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลบ้านขล้อ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ตำบลบางเพลิง
#อบต.บ้านขล้อขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวตำบลบางเพลิง