You are currently viewing อบต.บ้านขล้อ นำทีมงานล้างถนนลดฝุ่น PM2.5

อบต.บ้านขล้อ นำทีมงานล้างถนนลดฝุ่น PM2.5

ล้างถนนลดฝุ่น PM2.5 อบต.บ้านขล้อ นำโดยนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม ได้มอบหมายให้ทีมพนักงานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ทำความสะอาดล้างถนนร่วมกันกับ ผู้นำชุมชน ณ บริเวณ ตำบลบางเพลิง