You are currently viewing อบต. บ้านขล้อติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกแยกขยะก่อนทิ้ง

อบต. บ้านขล้อติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกแยกขยะก่อนทิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลัก 3 ช. (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) จำนวน 11 หมู่บ้าน 3 ตำบล