You are currently viewing อบจ.พระนครศรีอยุธยา นำรถบริการเติมน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 มาบริการประชาชนอยู่ที่หน้า อบต.บ้านขล้อ

อบจ.พระนครศรีอยุธยา นำรถบริการเติมน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 มาบริการประชาชนอยู่ที่หน้า อบต.บ้านขล้อ

รถบริการเติมน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 จากทาง อบจ.พระนครศรีอยุธยา มาบริการประชาชนอยู่ที่หน้า อบต.บ้านขล้อ
ข้อควรระวังและวิธีการใช้
1) น้ำยานี้เก็บรักษาไว้ใช้ได้ภายในระยะเวลา 3 วัน (ผสมน้ำมาแล้ว)
2) น้ำยาฆ่าเชื้อสามารถออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 20 วัน
3) ใช้สำหรับถูพื้น เช็ดตามประตู ลูกปิด ราว ของใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เท่านั้น หลีกเลี่ยงภาชนะสำหรับใส่อาหาร
4) เก็บภาชนะที่ใส่น้ำยาให้พ้นมือเด็ก หรือทำสัญลักษณ์อันตราย
5) ไม่ควรนำขวดน้ำที่นำมากรอกน้ำยานำกลับมาใช้อีก
ด้วยความรักและห่วงใยจาก อบต.บ้านขล้อ+อบจ.พระนครศรีอยุธยา