You are currently viewing องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ “สามัคคี คือพลัง การทำงานเป็นทีม ” ขอบคุณอีกครั้งจากใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ “สามัคคี คือพลัง การทำงานเป็นทีม ” ขอบคุณอีกครั้งจากใจ

“สามัคคี คือพลัง การทำงานเป็นทีม ” ขอบคุณอีกครั้งจากใจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม รองฯบุญมี ท่านกำนันหนุ่ม ผู่ใหญ่บ้าน ม.1,ม. 2 และนายมานิตย์ ส.อบต.ม.1 ตำบลบางเพลิง ปภ.อบต.บ้านขล้อ# ขอขอบคุณทีมงาน ปภ. มืออาชีพ (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ของเทศบาลบางปะหัน, อบต.ตานิม,อบต.โพธิ์สามต้น, อบต.ท่าตอ , อบต.บ้านขวาง เทศบาลมหาราช, เทศบาลโรงช้าง ที่นำรถน้ำมาช่วยดับไฟที่ไหม้เผาป่า/หญ้าบริเวณ ม.1 ต.บางเพลิงไม่ให้ลามไปยังบ้านเรือนประชาชนในครั้งนี้ได้สำเร็จ