หน่วยทำหมันสุนัข-แมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 รตท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน “ออกหน่วยทำหมันสุนัข-แมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ต.บ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงานรวมสุนัขเพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 9 ตัวและแมวเพศผู้ 26 ตัว เพศเมีย17 ตัว รวมที่ได้รับบริการทั้งสิ้นจำนวน 65 ตัว