You are currently viewing สำรวจข้อมูลขอรับการสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

สำรวจข้อมูลขอรับการสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอำเภอบางปะหันและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม ปลัดอบต.บ้านขล้อ ลงพื้นที่สำรจวข้อมูลขอรับการสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้