You are currently viewing ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกับปัญหาจากการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2019 และต้องกักตัวในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลตาลเอน

ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกับปัญหาจากการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2019 และต้องกักตัวในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลตาลเอน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วย ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกับปัญหาจากการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2019 และต้องกักตัวในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลตาลเอน