You are currently viewing พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขล้อ ลงพื้นที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาความสะอาด บริเวณศาลาวัดโขดเขมาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขล้อ ลงพื้นที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาความสะอาด บริเวณศาลาวัดโขดเขมาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม  นายก อบต.บ้านขล้อ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขล้อ ลงพื้นที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาความสะอาด บริเวณศาลาวัดโขดเขมาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ