You are currently viewing นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วย ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค ,หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วย ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค ,หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ด้วยความห่วงใยจาก นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วย ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค ,หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกับปัญหาจากการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2019 และต้องกักตัวในพื้นที่