You are currently viewing นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.บ้านขล้อ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ห่วงใยประชาชนตำบลบ้านขล้อ, ตำบลตาลเอน และตำบลบางเพลิง มอบหน้ากากอนามัยให้ทุกครัวเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง

นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.บ้านขล้อ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ห่วงใยประชาชนตำบลบ้านขล้อ, ตำบลตาลเอน และตำบลบางเพลิง มอบหน้ากากอนามัยให้ทุกครัวเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง

เนื่องด้วยในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รอบที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านขล้อ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีความห่วงใยและความปราถนาดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านขล้อตำบลตาลเอนและตำบลบางเพลิง จึงมอบหน้ากากอนามัยให้กับทุกครัวเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตนตามมาตราการการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ดังนี้
1.ใส่แมสตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหรือไปในที่แออัด
2.รักษาระยะห่าง กินร้อนช้อนกลาง
3.ล้างมือบ่อยๆ
4.อย่าเข้าในที่ที่แออัด
5.อยู่บ้านหยุดเชื้อ
6.ล้างมือด้วยสบู่เจลฆ่าเชื้อ
และขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลกันเกินไปการป้องกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดรับผิดชอบตัวเองครอบครัวและสังคมแล้วทุกคนจะปลอดภัย