You are currently viewing นายก อบต. บ้านขล้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบแอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชนในเขต อบต.บ้านขล้อ ทั้ง 3 ตำบล ทุกครัวเรือน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นายก อบต. บ้านขล้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบแอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชนในเขต อบต.บ้านขล้อ ทั้ง 3 ตำบล ทุกครัวเรือน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ดำเนินการมอบแอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชนในเขตพื้นที่การดูแลของ อบต.บ้านขล้อ ทั้ง 3 ตำบล ทุกครัวเรือน เพื่อไว้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)