You are currently viewing นายกสายันต์ โพธิ์แย้ม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายกสายันต์ โพธิ์แย้ม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายกสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ