You are currently viewing จังหวัดสะอาดหน้าบ้าน น่ามอง ประจำเดือน พ.ค.2562

จังหวัดสะอาดหน้าบ้าน น่ามอง ประจำเดือน พ.ค.2562

อบต.บ้านขล้อ ดำเนินโครงการจังหวัดสะอาดหน้าบ้าน น่ามอง ประจำเดือน พ.ค.2562 โดยการปรับภูมิทัศน์ริมถนนชนบทตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้าน เก็บขยะและตัดหญ้า