You are currently viewing เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขล้อลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาด

เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขล้อลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาด

วันที่ 7 พ.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ ได้นำทีม ป้องกัน อบต. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน พร้อมมอบถุงยังชีพในการกักตัว ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)