กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย อบต.บ้านขล้อ ” มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด “

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย อบต.บ้านขล้อร่วมกับโรงเรียนวัดโขดฯ/ วัดตาลเอน/วัดบางเพลิง/วัดแก้วตา สภ.บ้านขล้อ รพสต.บ้านขล้อ/ตาลเอน/บางเพลิง และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ