You are currently viewing กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 อำเภอบางปะหัน ร่วมกับ อบต.บ้านขล้อ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี ท่านสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางปะหัน ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดลานวัด ล้างโบสถ์ ณ บริเวณวัดตาลเอน (ฝั่งริมคลองบางพระครู) พร้อมนี้ได้มีปลัดอำเภอบางปะหัน ส่วนราชการ ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขล้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตาลเอน,บ้านขล้อ,บางเพลิง สถานีตำรวจตำบลบ้านขล้อ คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ กศน.ตำบลตาลเอน/รร.วัดตาลเอน/ รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.ตำบลตาลเอน ประชาชนจิตอาสาตำบลตาลเอน ให้การต้อนรับและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ในครั้งนี้